ข้อสอบ 4 Part ของ Ielts มีอะไรบ้าง ?

อย่างที่รู้กันดีว่า ข้อสอบของ Ielts นั้น ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่หลายคนก็อยากรู้รายละเอียด รวมถึงเวลาที่กำหนดให้ในการสอบ เพื่อที่จะได้นำไปใช้วางแผนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเราก็ขอสรุปออกมาคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

ielts

1. ข้อสอบด้านการฟัง (Listening)

มีเวลากำหนดให้ 30 นาที ผู้สอบจะต้องฟังเสียงการสนทนาจากเครื่องเล่น CD ที่สามารถฟังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องทำข้อสอบพร้อมกับเขียนคำตอบที่ถูกต้อง ในช่วง 10 นาทีสุดท้าย ก็จะมีการตรวจสอบคำตอบของผู้สอบอีกครั้งใน Answer Sheet

2. ข้อสอบด้านการพูด (Speaking)

เป็นส่วนที่หลายคนมักจะบอกว่ายากที่สุด ไม่มีเวลากำหนดแบบตายตัว ในการสอบทักษะด้านนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป ส่วนที่สอง กรรมการจะยื่นบัตรคำถามแบบสุ่มมาให้ พร้อมกับให้เวลาในการเตรียมตัว 1 นาที หลังจากนั้นเราจะต้องพูดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบัตรคำถามเป็นเวลา 3-4 นาที แล้วส่วนสุดท้าย จะเป็นการพูดโต้ตอบกับกรรมการด้วยคำถามจากบัตรที่ได้ในส่วนที่ 2 นั่นเอง

3. ข้อสอบด้านการอ่าน (Reading)

ผู้สอบจะต้องอ่านบทความทั้งหมด 3 บทความ โดยบทความเหล่านี้จะมาจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นข่าวหรือเรื่องทั่วไป หลังจากนั้นจะต้องตอบคำถามที่ได้จากการอ่านทั้ง 3 บทความจำนวน 40 ข้อ ให้เวลา 60 นาที ดังนั้น เวลาในการคิดคำตอบในแต่ละข้อ จึงอยู่ที่ 1-1.5 นาที ถ้าเกินกว่านั้นอาจจะทำข้อสอบไม่ทันเวลาที่กำหนดไว้

4. ข้อสอบด้านการเขียน (Writing)

เป็นอีกส่วนที่ยากไม่แพ้การพูดเลย ในส่วนนี้กำหนดเวลาให้ 60 นาที แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะต้องเขียนอธิบายเป็นข้อความสั้น ๆ ตั้งแต่ 150 คำขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลจากแผนผัง ตาราง กราฟ ที่กำหนดมาให้ ส่วนที่ 2 จะมีการกำหนดปัญหา หรือสถานการณ์มาให้ ผู้สอบจะต้องแสดงความเห็น แก้ไขปัญหา หรือวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโดยใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการ ในส่วนนี้จะต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำขึ้นไป

สำหรับคนไทยแล้ว ก็ต้องถือว่าข้อสอบ Ielts นั้นค่อนข้างที่จะโหดพอสมควร ถ้าหากต้องการสอบ ก็ควรใช้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป โดยการปริ้นข้อสอบเก่า ๆ มาลองทำดูก่อน หมั่นฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพื่อที่ในวันสอบจริงจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นจนทำข้อสอบไม่ทัน