ข้อสอบ 4 Part ของ Ielts มีอะไรบ้าง ?

อย่างที่รู้กันดีว่า ข้อสอบของ Ielts นั้น ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่หลายคนก็อยากรู้รายละเอียด รวมถึงเวลาที่กำหนดให้ในการสอบ เพื่อที่จะได้นำไปใช้วางแผนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเราก็ขอสรุปออกมาคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ข้อสอบด้านการฟัง (Listening) มีเวลากำหนดให้ 30 นาที ผู้สอบจะต้องฟังเสียงการสนทนาจากเครื่องเล่น CD ที่สามารถฟังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องทำข้อสอบพร้อมกับเขียนคำตอบที่ถูกต้อง ในช่วง 10 นาทีสุดท้าย